Rastislav Diovčoš:  John Dewey – dekonštrukcia amerického liberalizmu

Mgr. Tatiana Diovčošová : European citizenship and problems of identity

Rastislav Diovčoš, Alexandra Hollá : HZDS – deviantný prvok slovenského politického systému

Mgr. Tatiana Diovčošová : Klientelizmus, korupcia a mafia ako sociálny fenomén

Mgr. Tatiana Diovčošová : Spor kulturalistov a inštitucionalistov v rámci procesov konsolidácie demokracie

Rastislav Diovčoš : How to Act Best as a Leader to Strengthen Civil Society

Mgr. Tatiana Diovčošová : Medzinárodný kontext demokratickej konsolidácie – prípad Slovenska

Mgr. Tatiana Diovčošová : Kulturalistická analýza modernizácie a demokratizácie

Rastislav Diovčoš, Martin Horemuž : Kresťanská viera a politický rozum

Rastislav Diovčoš, Milan Mikula : Rapallo faktor v nemeckej zahraničnej politike

Mgr. Tatiana Diovčošová : La cultura degli italiani

Mgr. Tatiana Diovčošová : Sever a juh Talianska: dve spoločnosti v jednom štáte

Tatiana Diovčošová : Problematika legitimity novovzniknutých štátnych útvarov – prípad Talianska

Rastislav Diovčoš : The Effect of International Economic Organisations on the Sovereignty of National Government and the EU Accession Process

Rastislav Diovčoš : Clientelism and Corruption in Post-Communist Countries

Rastislav Diovčoš : Mýty a legendy v dejinách juhoslovanských národov

Rastislav Diovčoš : Opodstatnenie existencie Európskej únie

Mgr. Tatiana Diovčošová : Teoretické aspekty regionálnej integrácie

Rastislav Diovčoš : USA – uskutočnený sen o slobode a demokracii