Pripravované akcie ODM Trnava na rok 2002

 

V priebehu roka 2001 zaznamenali veľký úspech prednáškové akcie organizované pre študentov vysokých škôl v Trnave a okolí. Vzhľadom na skutočne mimoriadny ohlas bude tento druh aktivít tvoriť základ aj pre projekty plánované na rok 2002. Diskusie sa nebudú týkať výlučne politických tém, ale mali by prispieť aj k rozšíreniu intelektuálneho obzoru účastníkov akcií. Účasť prisľúbilo už viacero prednášajúcich a to nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia.

Prednášky:

Přemysl Mácha, M.A., Ostravská univerzita, Ostrava, Česká republika

Dr. Jiří Lach, Univerzita Palackého, Olomouc, Česká republika

Natallia Makovik, Bielorusko

Pavol Lukáč, M.A., analytik Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku

Ivo Hartmann, M.A., poradca predsedu štvorkoalície koalície Karla Kunhla

Dušan Ilić, poslanec Národnej skupštiny Republiky Srbsko

Semináre a workshopy:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>